Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Gizlilik Politikası

ELLAM SOSYAL KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI I- KAYIT, KABUL VE ŞARTLAR
1. Ellam® isimli uygulamayı yükleyerek, kaydolarak, www.ellam.com.tr internet sitesini (her ikisi birlikte bundan sonra UYGULAMA olarak adlandırılacaktır) ziyaret ederek ve kaydolarak, site veya uygulama üyesi olarak programı kullanarak, ELLAM SOSYAL MEDYA (kısaca ELLAM SOSYAL) tarafından sunulan hizmetlerden yararlananan Kullanıcı (Kısaca Kullanıcı) işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını bu sayfada belirtilen ve Uygulama'de belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini açıkça beyan ve taahhüt etmiştir. Bu şartları kabul etmeyen Kullanıcının Uygulamayı ve/veya siteyi kullanmaktan vazgeçmelidir.
2. ELLAM SOSYAL; Kullanıcıya bildirimde bulunmadan zaman zaman güncelleyebilir ve ELLAM SOSYAL tarafından Site ve Uygulamada zaman zaman yayınlanan bütün diğer işletme kuralları, politikaları ve prosedürleri ve bunlara ek olarak, Hizmet yoluyla sunulan bazı hizmetler zaman zaman ELLAM SOSYAL tarafından belirlenen ilave şart ve koşullara tabi olabilir; Kullanıcının bu hizmetleri kullanması bu referans ile bu şartlarla birleştirilmiş olan o ilave şart ve koşullara tabidir. Bu Kullanım şartları, Site ve Uygulamada içerik, bilgi ve diğer malzemeler veya hizmetlerle katkıda bulunan kullanıcılar, Hizmetin bireysel kullanıcıları, Hizmete erişen mekanlar ve Hizmette bir sayfası bulunan kullanıcılar da dahil ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere bütün kullanıcılar için geçerlidir.
3. Kullanıcı Kayıt olmadan Sitede gezinebilir ve İçeriğe bakabilir ama Hizmetin belli yönlerini kullanmanın bir koşulu olarak, Uygulamaya kaydolmak ve Ellam’a doğru, gerçek ve eksiksiz kayıt bilgisi (adın ("Kullanıcı Adı"), e-posta adresi ve/veya mobil telefon numarası ve Hizmete erişmek için kullanacağı bir şifre dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vermesi ve kayıt bilgilerini doğru ve güncel tutacağını beyan, garanti ve taahhüt etmesi gereklidir. Kullanıcı’nın Bunu yerine getirmemesi, bu Kullanım şartlarının bir ihlalini teşkil edecektir ve bu da Ellam hesabının derhal feshedilmesine neden olabilir.
4. ELLAM SOSYAL tamamen kendi isteğine bağlı olarak bir Kullanıcı Adını kaydetmeyi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Kullanıcının Hesabında meydana gelen bütün faaliyetlerden tek başına Kullanıcı sorumludur ve Uygulama şifresinin gizliliğini korumaktan Kullanıcı sorumludur.
5. Kullanıcı; gerçek bir kişi ise, bağlayıcı bir sözleşme yapacak yasal yaşta olduğunu veya bir tüzel kişi adına kayıt yapıyorsa bu Kullanım Şartlarına taraf olmaya ve o kuruluşu bu Kullanım Şartlarına bağlamaya ve Hizmete kaydolmayan yetkili olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Hizmet 13 yaşından küçük bireyler için elverişli değildir. ELLAM SOSYAL, tamamen kendi isteğine bağlı olarak, herhangi bir kişi veya kuruluşa hizmeti sunmayı ve herhangi bir zamanda uygunluk kriterlerini değiştirmeyi reddedebilir.
6. Kullanıcı Eğer bir mobil cihaz kullanıyorsa, taşıyıcının metin mesajları ve veri ücretleri gibi normal ücretlerinin yine de geçerli olacağını bilmekte ve Mobil telefon numarasını değiştirme veya kapatması durumunda, mesajlarının eski numarasını alan
kişiye gönderilmemesi için, Hizmetlerde 48 saat içinde hesap bilgilerini güncelleyeceğini kabul etmektedir.
II- İÇERİK
1. Uygulama’da yer alan POI ve mekan verisi, bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca içerik olarak anılacak olup; bu içerikler, Uygulama’ya üyeler tarafından girileceği gibi ELLAM SOSYAL editörleri tarafından da girilebilecektir.
2. Kullanıcı; Uygulama’da yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, Uygulama’da yer alan diğer Kullanıcı görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder.
3. Kullanıcı ELLAM SOSYAL’in Kullanıcı veya diğer kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı ELLAM SOSYAL’in " ELLAM SOSYAL’in çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4. Kullanıcı, "Uygulama" üzerinden ELLAM SOSYAL’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, uygulamalara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ELLAM SOSYAL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. ELLAM SOSYAL Uygulamada kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun ELLAM SOSYAL’in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı kendi sorumluluğundadır.
5. Kullanıcı, Uygulama üzerinde diğer "Kullanıcıların, içeriklerle ilgili, Uygulama tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve diğer her türlü amaçla Uygulama’ya yüklediği bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin Uygulama üzerinde yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı Uygulama’ya yüklediği her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan yorum ve içeriklerinin ve resimlerin ELLAM SOSYAL’ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından ELLAM SOSYAL’e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
III- KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Kullanıcı Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine, Uygulama’da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen yorum ve içeriklerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Kullanıcı"'nın "Uygulama" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
2. Kullanıcı"; kendisi tarafından Uygulama’ya sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. Uygulamaya veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Kullanıcı, Uygulama tarafından ortaya konulan ve diğer Kullanıcı, ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Kullanıcı kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde ELLAM SOSYAL’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Kullanıcının üyeliğiyle sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkasına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. ELLAM SOSYAL’in işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Kullanıcılarn hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına ve üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu kullandırtmalar sebebiyle diğer Kullanıcıların uğrayacağı zararlardan veya taleplerden ELLAM SOSYAL’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
5. Uygulamada sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Uygulamanın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.
6. Kullanıcı’nın
1. a) Herhangi bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını, tanıtım hakkını veya başka herhangi bir kişinin veya varlığın başka bir hakkını veya herhangi bir kanunu veya sözleşme görevini ihlal eden,
2. b) Hatalı, yanıltıcı, gerçeğe aykırı veya doğru olmadığı
c) Yasadışı, tehdit, taciz, iftira, hakaret içeren, aldatıcı, hileli, bir başkasının gizliliğine saldıran, haksız, müstehcen, kaba, pornografik, saldırgan, bayağı, çıplaklık ya da cinsel aktivite içeren veya tasvir eden, bağnazlık, ayrımcılık veya şiddeti teşvik eden veya tamamen kendi takdirine göre ELLAM SOSYAL tarafından uygunsuz olduğu belirlenmiş;
4. d) İzinsiz veya istenmeyen reklam, gereksiz veya toplu e-posta ("spam") teşkil eden;
5. e) ELLAM SOSYAL’in daha önceden yazılı izni olmadan (kâr amaçlı olsun veya olmasın) yarışma, çekiliş, değiş tokuş, reklam veya saadet zinciri gibi ticari faaliyetler ve/veya satışlar içeren;
6. f) Yazılım virüsleri veya herhangi bir yazılımın, donanımın veya telekomünikasyon donanımının düzgün çalışmasını engellemek, kesintiye uğratmak, devre dışı bırakmak, hasar vermek veya sınırlamak veya herhangi bir sistem, veri, şifre veya ELLAM SOSYAL’in veya herhangi bir üçüncü tarafın diğer bilgilerine hasar vermek veya izinsiz erişmeye yönelik veya bu amaçla tasarlanmış herhangi bir diğer bilgisayar kodu, dosyası, solucanı, mantık bombası veya programı içeren;
7. g) ELLAM SOSYAL’in bir çalışanı veya temsilcisi de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kurumun yerine geçen;
8. h) Herhangi birinin kimlik belgelerini veya hassas mali bilgilerini
içeren; içerikleri sisteme girmesi kesinlikle yasaktır.
7. Bununla birlikte aşağıda yazılı davranışlara izin verilmez.
1. a) ELLAM SOSYAL’in (veya onun üçüncü taraf sağlayıcılarının) altyapısına mantık haricinde veya orantısız ölçüde büyük bir yük getiren veya getirebilecek (ELLAM SOSYAL’in takdirine göre belirlenerek) bir işlem yapmak;
2. b) Uygulama’nın veya Uygulama üzerinde yürütülen herhangi bir aktivitenin uygun çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeyi denemek;
3. c) ELLAM SOSYAL’in Uygulamaya (veya diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya bağlı ağlara) erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceği herhangi bir önlemi aşmak;
4. d) Uygulama üzerinde otomatik yanıtlayıcı veya "spam"ın herhangi bir biçimini çalıştırmak;
5. e) Uygulama’nın herhangi bir sayfasında "gezinmek (crawl)" veya "bilgi toplamak (spider)" için manuel veya otomatik çalışan yazılım, aygıt veya diğer süreçleri kullanmak;
6. f) Uygulama’dan herhangi bir İçerik toplamak veya çıkarmak;
7. g) Uygulama veya İçeriğini (kendi girdiği içerik hariç) ELLAM SOSYAL tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, değiştirmek, uyarlamak, özelleştirmek, çoğaltmak, dağıtmak, tercüme etmek, ondan işleme eserler veya uyarlamalar oluşturmak, herkese açık olarak görüntülemek, tekrar yayınlamak, başka bir amaçla kullanmak için değiştirmek, satmak, değiş tokuş etmek veya kendi çıkarı için kullanmak;
8. h) Uygulanabilir yasaların özellikle bu tür bir kısıtlamayı yasakladığı kısıtlı sınır hariç, Uygulama’nın herhangi bir parçasının algoritmasını veya altında yatan fikri veya kaynak kodunu çözmek, yeniden derlemek, kodlarına ayırmak, ters mühendislik uygulamak veya diğer yöntemlerle derlemeyi denemek;
9. i) başka şekilde mevzuatı ihlal eden her türlü eylemde bulunmak.
IV- ELLAM SOSYAL’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. ELLAM SOSYAL’in herhangi bir İçeriğin veya Kullanıcı girişinin (yukarıda tanımlanan şekilde) Uygulama üzerinde veya Uygulama aracılığıyla kullanılabilir olacağını garanti etmez
2. ELLAM SOSYAL’in Uygulamayı, İçeriği veya Kullanıcı Girişlerini denetleme yükümlülüğü yoktur.
3. Ancak, ELLAM SOSYAL
1. a) yalnızca kendi takdiriyle, herhangi bir Kullanıcı Girişi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere dilediği zaman, önceden bildirmeden ve dilediği sebeple veya hiçbir sebep göstermeden söz konusu İçerikle ilgili yetkililerden veya üçüncü taraflardan talep aldığı zaman veya ELLAM SOSYAL’in bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğini düşünmesi halinde) herhangi bir İçeriği kaldırma, askıya alma, düzenleme veya değiştirme ve
2. b) Hizmetten herhangi bir Kullanıcı Girişini kaldırma, askıya alma veya engelleme
hakkını saklı tutar.
4. ELLAM SOSYAL ayrıca,
1. a) herhangi bir uygulanabilir yasanın, yönetmeliğin, yasal sürecin ve hükmün talebinin gereğini yapmak,
2. b) olası ihlalleri araştırmak dâhil bu Kullanım şartlarını uygulamak,
3. c) sahtekarlık, güvenlik sorunlarını ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka yollarla bu sorunlara ele almak,
4. d) kullanıcı destek taleplerine yanıt vermek veya
5. e) ELLAM SOSYAL’in kullanıcılarının ve kamunun haklarını koruma
hakkını da saklı tutar.
5. ELLAM SOSYAL sunmuş olduğu hizmeti ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.
6. Kullanıcı ELLAM SOSYAL’in Kullanıcı tarafından "uygulamaya girilen yorumların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde, uygulamalarda ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, Kullanıcı tarafından Uygulamaya girilen yorum, içeriklerin ve görsellerin Uygulama ve ELLAM SOSYAL’in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın ELLAM SOSYAL’e verdiğini kabul ve beyan eder.
7. Kullanıcı'lar üyeliklerinin sona ermesi/erdirilmesi durumunda ELLAM SOSYAL’dan herhangi bir hak talep edemezler.
8. ELLAM SOSYAL uygulamanın kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Uygulamaya üye olunması ile belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. ELLAM SOSYAL, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site veya Uygulama'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
9. Kullanıcı, Uygulamaya kayıt olur iken Facebook veya başka bir sosyal medya hesabı ile üye oluyorsa, referans kullandığı sosyal medya profilinde yer alan ve sosyal medya servisi tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen ELLAM SOSYAL’in sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, sosyal medya hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin ELLAM SOSYAL’in tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
10. Kullanıcı, ELLAM SOSYAL’in dilediği zaman Kullanıcıları herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda ELLAM SOSYAL’dan hiçbir talepte bulunamayacağını kabul etmiştir.
11. Kullanıcılar tarafından uzun bir süre işletilmeyen veya giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesapların Uygulamadan kaldırılabilir, Kullanıcı ismi başkasına verilebilir.
12. Uygulama’nın içinde bir hizmet olarak sunulan Mekan’daki ürünlerin görülmesi, ürünlerden sipariş verilmesi, garsonun çağırılması, hesap istenmesi gibi tüm uygulama içi hizmetlerde sorumluluk Mekan ile Kullanıcı arasında olup ELLAM SOSYAL bilgilerin doğru olduğunu taahhüt etmediği gibi Mekan ile Kullanıcı arasında çıkabilecek ihtilaflardan dolayı sorumlu değildir.
13. Kullanıcı; Uygulamanın hizmetlerinden yararlanarak verdikleri siparişin ücretini, Mekan’ın sunduğu seçenekle içinde kendi dilediği şekilde ödeyebilir. Kullanıcı Uygulamanın izin verdiği yerlerde kredi kartı, Paypal, sanal Pos, NFC gibi Online Ödeme Yöntemlerni kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri ile anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura ELLAM SOSYAL tarafından değil siparişi alan mekan tarafından düzenlenir.
V- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Uygulama’nın (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ait ELLAM SOSYAL’a aittir. ELLAM SOSYAL uygulamalarının, Uygulama’da yer alan bilgilerin ve ELLAM SOSYAL’in haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ELLAM SOSYAL tarafından izin verilmemektedir.
Kullanıcı ve içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Uygulama’yı veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ELLAM SOSYAL’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, ELLAM SOSYAL’in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. ELLAM SOSYAL’in Uygulama üzerindeki diğer uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
Kullanıcı’nın Uygulamaya girmiş olduğu içeriklerin kullanım hakkı ELLAM SOSYAL’e devredilmiş olup Kullanıcı’nın bu içeriğin kullanımı sebebi ile herhangi bir hak talep etmeye hakkı yoktur. Ayrıca girilen içeriklerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, ELLAM SOSYAL’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.